Welkom!
Veteranen Belangen Vereniging Nederland 50+ Renners

Voor Vragen
Jan van der Wel

Algemene informatie en richtlijnen

Wedstrijd Reglement

Betreft contributie 2024

 Voor alle rijdende leden bedraagt de contributie weer zoals vanouds € 40,-

De contributie kan men betalen op bankrekening:

NL40 RABO 0364 1995 12 t.n.v. Veteranen Belangen Vereniging Nederland

Inschrijfgeld en Prijzengeld 2024
De inschrijfgelden voor leden worden na het seizoen in rekening gebracht. De gewonnen prijzen zullen 30 minuten na afloop van de wedstrijden worden uitgereikt in de kantine van de organiserende vereniging.

Gastrenners 2024
Niet-leden van de VBVN dienen zich vooraf in te schrijven via de website. Een gastrenner betaalt € 7,- per deelname en mag drie keer als gastrenner aan de start verschijnen. Na drie deelnames kan men alleen nog starten als men lid is geworden van de VBVN. Voor gastrenners van de organiserende vereniging geldt dat zij slechts € 4,- betalen per deelname. Het inschrijfgeld en het eventuele prijzengeld zullen elektronisch worden afgehandeld.

Licentie 2024
Voor onze wedstrijden je hebt nu minimaal een startlicentie nodig. De KNWU licentie dien je bij het aanmelden bij de wedstrijdtafel te kunnen overleggen. Een WFN of BWF licentie is ook geldig voor onze wedstrijden.

Clubkampioenschappen 2024
 De Clubkampioenschappen zijn alleen toegankelijk voor leden van de VBVN. Voor het Clubkampioenschap geldt dat men lid moet zijn van de VBVN voor 1 juli 2024

JOOP Competitie 2024
De JOOP wedstrijdenreeks is een reeks wedstijden ter nagedachtenis aan Joop van Nimwegen, één van de mede-oprichters van onze vereniging.
De JOOP wedstrijden zijn voor de 60+ en 70+ renners.
Deze wedstrijdenreeks heeft wat eigen regels die afwijken van de overige wedstrijden. Hieronder de regels:

 1. Inschrijfgeld voor leden is € 4,=
 2. Inschrijfgeld voor niet-leden is € 7,=
 3. Inschrijfgeld cash te voldoen.
 4. Het prijzenschema is gebaseerd op 10 eindprijzen (zie hieronder).
 5. Prijzen af te halen in de kantine 30 minuten na afloop.
 6. JOOP wedstrijden tellen niet mee voor het jaar klassement.
 7. JOOP heeft een eigen eindklassement, de prijzen hiervan worden uitgereikt na de laatste wedstrijd.
 8. Puntentelling voor het eindklassemen is hetzelfde als voor het jaarklassement.
 9. Om in het eindklassement te worden opgenomen dien je minimaal aan 5 wedstrijden deel te nemen.
 10. Niet-leden komen niet in aanmerking voor het eindklassement.
Prijzenschema JOOP 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
€ 20,= € 15,= € 15,= € 10,= € 10,= € 10,= € 5,= € 5,= € 5,= € 5,=

 

Leeftijdsgrenzen 2024
50+ geboren in 1974 of eerder.

60+ geboren in 1964 of eerder.

70+ geboren in 1954 of eerder.

Dames geboren in 1989 of eerder.

Als men in een afwijkende categorie wil starten dan dient men dit bij de betaling van de contributie te vermelden zodat het vaste rugnummer voor de juiste categorie wordt toegestuurd.

Men dient dan ook in deze gekozen categorie te starten bij onze Clubkampioenschappen.

60+ kan kiezen voor 50+ en 70+ kan kiezen voor 60+ of 50+.

Voor dames geldt dat zij bij betaling van de contributie dienen te vermelden in welke categorie zij een rugnummer willen hebben.

 

Vaste Rugnummers 2024
Sinds 2010 rijden wij met vaste rugnummers (voorzien van je naam bij tijdige betaling) Deze rugnummers worden na betaling van de contributie toegestuurd of uitgereikt voor aanvang van de eerste wedstrijden.Algemeen  Wedstrijdreglement 2024

Veteranen belangen Vereniging Nederland

50+ - 60+ en 70+ Renners 

 (V.B.V.N.)

 Spelregels:
1. Alle categorieën krijgen een eigen set rugnummers met afwijkende kleuren.
2. Er kunnen 2 categorieën in één wedstrijd starten

3. De 2 categorieën starten wel apart van elkaar maar dus wel in één wedstrijd.
3. De ouder categorie zal een halve tot een minuut na de jongere categorie starten.
4. De oudere categorie zal iets korter rijden dan de jongere categorie (5 minuten of 2 á 3 ronden).
5. Aansluiten van de oudere categorie bij de jongere categorie is niet toegestaan. Indien dit wordt geconstateerd door de jury zal de desbetreffende renner niet in de uitslag worden opgenomen.
6. Aansluiten bij de kopgroep als je op een ronde wordt gezet is niet toegestaan.
7. Per categorie zal de puntentelling voor het jaarklassement gelijk blijven (eerste 15).
9. In geval van 60+ wedstrijden van de KNWU dan zullen de behaalde punten in deze wedstrijd worden toegekend aan de renners ongeacht onze categorie-indeling.
10. Alle categorieën hebben hun eigen clubkampioenschappen.
11. Alle categorieën hebben hun eigen jaarklassement.
 .
Onze wedstrijden staan open voor de categorie veteranen 50+(masters)

Dit betekent dat een ieder die in het jaar waarin hij 50 wordt lid kan worden van onze vereniging. Voor dames geldt dat zij lid kunnen worden in het jaar dat zij 35 worden.

Licentie KNWU, BWF, WFN of andere geldige (buitenlandse) licentie is verplicht.

Alle deelnemers rijden voor eigen risico en kunnen verenigingen en organisatie NIET aansprakelijk stellen.
Er wordt verplicht gereden met de transponder van Mylaps dit ter voorkoming van veel discussies over  de uitslag, waar dit niet aanwezig is beslist de wedstrijd jury. 

Er zijn 15 eindprijzen voor alle catogorieen. Verzoek om de jury de gelegenheid te geven om protesten te verwerken en de uitslag definitief te maken.

Van het inschrijfgeld wordt het prijzenschema betaald.

Om een wedstrijd te organiseren zijn de kosten incl. bloemen voor elke catogorie minimaal € 155,= 

Het inschrijfgeld is 4 euro voor leden en leden van de organiserende vereniging en 7 euro voor niet leden.

NB.: Geen restitutie van inschrijfgeld bij eventueel staken van een wedstijd en deelnemers krijgen 7 punten voor het jaarklassement bijgeschreven.

Tevens Jaarklassement: Per categorie zijn daar 30 prijzen voor beschikbaar.

Jaarklassement alleen voor V.B.V.N. leden.

Betreft puntentelling van de wedstrijden voor het klassement Karel van Nimwegen. De wedstrijden zijn opgedeeld in Categorie 1, en 3.

Als volgt:

 • Cat. 1 zijn wedstrijden voor Nederlands Kampioenschappen en het Club Kampioenschap.
 • Cat. 3 zijn alle interclub wedstrijden en KNWU wedstrijden en tijdritten.

Telling als volgt:

Puntentelling

 

Cat1

 

Cat3

Nr1

40

 

20

Nr2

34

 

19

Nr3

30

 

18

Nr4

28

 

17

Nr5

26

 

16

Nr6

24

 

15

Nr7

22

 

14

Nr8

20

 

13

Nr9

18

 

12

Nr10

16

 

11

Nr11

15

 

10

Nr12

14

 

9

Nr13

13

 

8

Nr14

12

 

7

Nr15

11

 

6

Nr16

10

 

5

Nr17

9

 

5

Nr18

8

 

5

Nr19

7

 

5

Nr20

6

 

5

Rest krijgt 5 start punten.

 
Prijzenschema’s:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tot.

50+ 60+ 70 +

20

15

15

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

140                               

Ten aanzien van het Karel van Nimwegen jaarklassement geldt:

Nadat door de jaren heen door het bestuur is vastgesteld dat prijswinnaars niet aanwezig waren bleef het bestuur met bekers, enveloppen en waardebonnen zitten, daarom is door het bestuur onderstaande besloten:

De prijzen van het KAREL VAN NIMWEGEN jaarklassement, worden uitgereikt tijdens de jaarvergadering.

Prijswinnaars die NIET aanwezig zijn en zich NIET bij het bestuur hebben afgemeld, kunnen hun prijs niet door iemand anders in ontvangst laten nemen.

Deze  prijzen VERVALLEN.

Het Bestuur

 

WEDSTRIJDREGLEMENT NAAR KNWU MODEL.

 

2.7.022 In geval van een erkend incident in de zin van de bepalingen inzake baanwedstrijden (artikel 3.2.021), heeft de renner recht op een vergoeding van één of twee ronden, te bepalen door de commissarissen, al naar gelang de lengte van het parcours. Na de neutralisatie kan de renner de wedstrijd vervolgen vanaf de plaats in het veld waar hij zich bevond op het moment van het incident, maar hij zal geen punten kunnen winnen bij het verrijden van de volgende sprint.

2.7.025.03 Tijdens de wedstrijd heeft een renner/renster tot uiterlijk 3 ronden voor het einde,  5 ronden bij een ronde korter 1,5 km, van de wedstrijd éénmalig recht op een neutralisatie van één of twee ronden, te bepalen door de commissarissen al naar gelang de lengte van het parcours, in geval van een door de jury geconstateerd en erkend defect en/of vastgestelde valpartij

De organisatie zal in overleg met de consul of de commissarissen een materiaal herstelplaats inrichten waar de jury het defect kan vaststellen en het herstel moet plaatsvinden Indien het parcours langer is dan 2,5 km vervalt de regel van de neutralisatie. In overleg met de commissarissen mogen dan wel één of twee neutrale materiaalwagens worden ingezet.

Erkend incident

3.2.021 Als erkende incidenten worden beschouwd:

 • Een valpartij.
 • Een lekke band.
 • Het breken van een essentieel onderdeel van het rijwiel.

Andere incidenten worden beschouwd als niet erkende incidenten.


(gewijzigd per 1.01.02)

 
Sportiviteit
Ondanks dat onze wedstrijden professioneel van opzet zijn met een wedstrijdelement blijft sportiviteit de boventoon houden.
Dit betekent dat iedere renner zich gedraagt zoals te doen gebruikelijk in het dagelijkse leven.
Dit betekent:  

 • Voor, tijdens en na de koers geen verbale intimidatie.
 • Geen opzettelijk lijfelijk contact.
 • Respectvolle bejegening onder elkaar.


Bij het indienen van een protest tegen een en dezelfde renner bij de jury en/of bij een bestuurslid, kan het bestuur overgaan tot sancties.

Deze sancties kunnen inhouden:    

1e  keer - niet in de uitslag worden opgenomen
2e  keer - Rijontzegging voor 1 wedstrijd
3e  keer - Rijontzegging voor 3 wedstrijden
4e  keer - Rijontzegging voor het hele seizoen

Rugnummers
VBVN- leden hebben ieder een eigen rugnummer die in een lijst op de VBVN- site is geregistreerd.
Deze rugnummers zijn bij een VBVN- wedstrijd de verplichte en toe te passen nummers die door de VBVN aan ieder lid zijn verstrekt.
Indien men zijn rugnummer is vergeten dan zijn er extra rugnummers beschikbaar of zal de gastvereniging worden verzocht een rugnummer ter beschikking te stellen.
Niet- leden kunnen op dezelfde wijze beschikken over een rugnummer. Deze rugnummers dienen na afloop van de wedstrijd weer ingeleverd te worden.

 

 

 

Missie en Visie Veteranen 2009

Daar de KNWU weinig belangstelling had om voor de oudere veteraan (de 50+) wedstrijden te faciliteren, hebben een aantal mensen onder leiding van Karel van Nimwegen het initiatief genomen om hier invulling aan te geven. Uiteindelijk is er in de jaren 80 een vereniging ontstaan die zich heeft gemanifesteerd als een koersvereniging zonder winstoogmerk en afhankelijke belangen aan een autoriteit (KNWU). voor 50+ coureurs die geen plek meer hadden in het amateur peloton van de KNWU.

Opzet was om als vereniging zonder eigen faciliteiten (parcours, clubgebouw en jurybemanning) het wielrennen mogelijk te maken bij verenigingen en wielercomités in heel het land.

Om de faciliterende verenigingen te garanderen dat er genoeg financiën zijn om het voorgeschreven prijzenschema te betalen was een contributiebijdrage een noodzaak.

Dan is er aan het eind van het jaar nog de jaarlijkse ledenvergadering met daarin de prijsuitreiking van de jaarklassementen, die voornamelijk uit de contributiekas worden betaald.

De penningmeester heeft bij de jaarvergadering, voor alle aanwezige leden een jaarrekening (baten&lasten en balans) ter inzage beschikbaar.

Een en ander vereiste een eenvoudig reglement en administratie(leden en financiën).

Daarvoor was het noodzakelijk om een bestuur op te zetten met een voorzitter, penningmeester, wedstrijdcoördinatoren etc.

Zo is deze vereniging ontstaan en uitgegroeid tot wat het nu is.

Samenvattend:
De vereniging (bestuur) heeft hoofdzakelijk een organiserende en coördinerende taak.

De gastvereniging is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wedstrijden.