Welkom!
Veteranen Belangen Vereniging Nederland 50+ Renners

Voor Vragen
Jan van der Wel

NIEUWSBERICHT: 2024-03-18 08:57:42
Beste renners,

Afgelopen zaterdag de opening van het seizoen en gezien de opkomst hadden een hoop renners er al weer zin in.
Tijdens de wedstrijden bleek dat niet bij iedereen de transpondernummers klopten.

Hierbij dan ook het verzoek om te controleren of je transpondernummer op de fiets dezelfde is als bij ons op de startlijst en controleer ook of je transponder nog werkt.
Als je tranponder niet werkt dan kan dat aan je batterij liggen, maar ook aan je inschrijving bij MyLaps.
Als je nummer niet klopt dan kun je dit zelf wijzigen door in te loggen en als dat niet lukt kun je altijd even een mail sturen aan Jan van der Wel of Herman de Jong.

Groeten,

Het Bestuur


NIEUWSBERICHT: 2024-03-13 14:45:58
Beste renners,
A.s. zaterdag begint ons seizoen weer met de eerste wedstrijden in Amersfoort.

Vergeet niet om te checken of je een geldige startlicentie (minimaal) hebt voordat je naar de wedstrijden komt en neem deze ook mee. Er kan naar gevraagd worden door de organiserende verenigingen en zonder een geldige licentie mag je niet starten.

Dit seizoen gaan we kijken of het gezamenlijk starten van de 50+ met 60+ of 70+ minder problemen oplevert dan het gezamenlijk starten van de 60+ en 70+.
De eerste wedstrijden zal de 50+ starten met de 70+.

Een paar spelregels hierbij:
1. Er wordt gestart met een loze ronde.
2. Als een categorie wordt ingehaald dan gaat deze zoveel mogelijk rechts rijden en laat de snellere categorie zo snel mogelijk passeren.
3. Er wordt niet aangesloten bij de snellere categorie om competitievervalsing te voorkomen.
4. De jury kan besluiten om een wedstrijd iets te verkorten of te verlengen om de finales zo eerlijk mogelijk te houden.

Het Bestuur.

NIEUWSBERICHT: 2024-03-12 12:01:02

Bericht ontvangen van René Roovers

Ik moet me vanwege een valpartij in een trainingswedstrijd helaas afmelden voor het aanstaande seizoen. Breuk aan heup, sleutelbeen en rib zal lange tijsdvan herstel vragen. Mocht ik het eind van het seizoen nog halen dan zien jullie me nog.

Veel succes en met vriendelijke sportgroeten, René Roovers

Adres Hoge Ham 135 Rood
5104 JD Dongen


NIEUWSBERICHT: 2024-02-21 08:15:30
Beste renners,

Het nieuwe seizoen gaat weer bijna beginnen voor ons terwijl de profs natuurlijk al weer even bezig zijn. Iedereen zal zich op zijn eigen manier voorbereid hebben en wellicht (ondanks het slechte weer) ook al weer wat traningswedstrijden achter de rug hebben.
Als je nog een rugnummer met je eigen naam erop wilt hebben dan dient je contributie voor 2024 uiterlijk 3 maart te zijn bijgeschreven op onze bankrekening.
De contributie voor 2024 bedraagt € 40,00 en de bankrekening is NL40 RABO 0364 1995 12 t.n.v. Veteranen Belangen Vereniging NL.

Vergeet ook niet om te checken of je een geldige startlicentie (minimaal) hebt voordat je naar de eerste wedstrijden komt en neem deze ook mee. Er kan naar gevraagd worden door de organiserende verenigingen en zonder een geldige licentie mag je niet starten.

Als in de ledenlijst het jaar 2023 achter je naam staat dan betekent dit dat je contributie voor 2024 nog niet is ontvangen.
Het kan natuurlijk voorkomen dat wij een fout hebben gemaakt en je betaling hebben gemist.
Dus als je meent dat je contributie is betaald en er staat nog steds 2023 achter je naam stuur dan even een mail naar hermandejong@hotmail.com dan zoeken we het even uit.

Tot ziens bij de eerste wedstrijden en zoals het er nu naar uit ziet wordt dat dus in Amersfoort.

Het Bestuur.

NIEUWSBERICHT: 2024-02-05 17:58:00
De wedstrijd kalender staat nu op de site.

De kalender is bijna compleet  alleen het weekend 3/4 augustus en 10/11 augustus zijn nog vrij.

Het liefs rijden we 3 afzondelijke wedstrijden maar als dit niet mogelijke is dan rijden dit jaar voorlopig de 50 met de 70+.

Voor alle vragen,wijzigingen of aanmelden van wedstrijden kan men contact opnemen met onder getekende.
Jan van der Wel

NIEUWSBERICHT: 2024-01-29 16:54:15

UITNODIGING LEDENVERGADERING

Datum : Vrijdag 2 februari 2024

Locatie : Huis het Bosch

Adres : Nieuwe Rijksweg 6 4128 BN Lexmond

Aanvang : 19:00

 

AGENDA

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2022

4. Jaarrekening

5. Vaststellen kascommissie 2024

6. Contributie 2024 en inschrijfgeld wedstrijden

7. Evaluatie van wedstrijd seizoen 2023 en de komende wedstrijd kalender 2024.

8. Huldigingen van de Nederlandse kampioenen en de eerste drie van de Jaarklassementen.

9. Samenstelling bestuur, alle bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar.

    Huub Stammes heeft zich verkiesbaar gesteld.

10. Prijsuitreiking van de Jaarklassementen (4 t/m 30).

11. Rondvraag

Let op

Leden die in aanmerking komen voor een prijs maar zijn verhinderd dienen zich bij de secretaris voor vrijdag 2 februari per email jvanderwel@casema.nl af te melden. De prijs vervalt dan niet maar die krijg je dan later. Bij leden die zich niet afmelden vervalt de prijs.

Oproep voor kandidaten die een bestuurs functie willen opvullen, deze kunnen zich melden bij het bestuur.

NIEUWSBERICHT: 2024-01-23 15:56:51
Beste renners,

Een leuk initiatief in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Men kiest daar ook een sporter van het jaar in de Master categorie (55+).
Willem Hus (de man achter de wedstrijden bij Trias) is hier één van de drie genomineerden en hoe leuk zou het zijn als hij de 55+ Sporter van het jaar 2023 zou worden.
Wij kunnen hem helpen door ook een stem uit te brengen. Ga hiervoor naar de website en stem op Willem Hus.
www.ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/sportprijs/default.aspx


NIEUWSBERICHT: 2024-01-16 19:34:32
Beste renners,

Onze jaarvergadering zal plaatsvinden op 2 februari en begint om 19:00


We gaan vergaderen bij "Huis het Bosch" adres: Nieuwe rijksweg 6 4128 BN Lexmond.

Als je wilt kun je hier voorafgaand aan de vergadering een hapje eten. Kijk hiervoor even op hun website www.huishetbosch.nl/eetcafe/


Uiteraard hebben we ook de traditionele prijsuitreikingen van ons jaarklassement gesponsord door Plieger Wielersport.

Er wordt nog gewerkt aan de agenda, deze zal de komende week bekend zijn en wordt dan hier geplaatst.

Het Bestuur.